Văn phòng công chứng Lâm Thị Minh Nguyệt là văn phòng công chứng chuyên nghiệp và uy tín trong việc công chứng các giao dịch thế chấp.Văn phòng công chứng Lâm Thị Minh Nguyệt luôn đảm bảo việc công chứng hợp đồng thế chấp được chính xác, linh hoạt và thuận tiện.

Công chứng thế chấp
Văn phòng công chứng Lâm Thị Minh Nguyệt thường xuyên thực hiện cialis sans ordonnance công chứng các giao dịch về thế chấp như:

     – Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

     – Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

     – Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

     – Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sở hữu nhà

     – Công chứng hợp đồng thế chấp ô tô…

Ngoài ra, Văn phòng công chứng Lâm Thị Minh Nguyệt hỗ trợ các dịch vụ công chứng ngoài trụ sở,công chứng ngoài giờ, công chứng ngày nghỉ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong việc thực hiện giao dịch.